top of page

Albanija postala treća europska država koja je zabranila konverzionu terapiju

Upravni odbor psihologa/inja u Albaniji zabranio je u subotu dugo demantiranu, diskreditiranu i raspravljanu praksu konverzione terapije kako na iznenađenje, tako i na oduševljenje bezbrojnih LGBT + aktivista/ica širom zemlje.

Albanija se tako pridružila izuzetno kratkoj listi zemalja koje su zabranile ovu traumatizirajuću praksu, koju čine Malta i Njemačka. U Španiji i Velikoj Britaniji još uvijek razmatraju ukidanje, a Švicarka ima de facto zabranu ove ‘terapije’.

Pink Embassy, LGBTI+ organizacija, je izjavila da je ovom odlukom “Upravni odbor psihologa/inja Albanije upravo izašao na čelo istitucija koje vidljivo poštuju LGBTI+ prava.”

Sada je psiholozima/ginjama u Albaniji zabranjeno da praktikuju konverzionu terapiju, te iz LGBTI+ organizacija smatraju da je ova odluka validna, i da ih ne čekaju poteškoće u budućnosti. Jer svi/e psiholozi/ginje moraju biti dio 'Reda' psihologa, kojim upravlja Upravni odbor psihologa/ginja koji je donio tu odluku.

"Ovo je konačna odluka koja ne mora proći ni zakonodavnu ni izvršnu vlast da bi stupila na snagu", rekao je Altin Hazizaj, šef organizacije Pink Embassy. “Iako je broj prijavljenih slučajeva provođenja ove terapije u Albaniji jako mali, činjenica da je ona uopšte bila dozvoljena nam je predstavljalo veliku brigu.”

Aktivisti/ce se nadaju da bi ova odluka mogla potaknuti dalju borbu za LGBTI+ prava, jer je ona u ovoj konzervativnoj zemlji u zadnje vrijeme ugušena – negativni stavovi prema zajednici su se sukobili sa željom da se usvoje zakoni koji bi obezbijedili ravnopravnost.

Zakon o ravnopravnosti i pravu na brak, usvajanje djece i promjenu spola/roda vlada ove zemlje je davno odbacila. Prema Rainbow mapi i indeksu 2020. godine (ILGA-Europe), Albanija ima samo 31% ostvarenih ljudskih prava za LGBTI+ osobe.

Izvor: PinkNews

Prevela i prilagodila: Lejla Delalić

Bình luận


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page