top of page

ILGA Europe mapa ljudskih prava LGBTI osoba: BiH napravila mali napredak

Na tek objavljenoj Rainbow mapi za 2021 godinu, grafičkom prikazu pravne i političke situacije glede ljudskih prava LGBTI osoba u Evropi koju svake godine objavljuje ILGA Europe, Bosna i Hercegovina je napravila mali napredak. Mapa koja izlazi od 2009. i koja u procentima rangira države, BiH je ove godine ocijenila sa 40% u odnosu na prošlogodišnjih 37%. Ovaj napredak ogleda se pretežno prema kriteriju da li je bilo zabrana i opstrukcija kada je u pitanju sloboda okupljanja od strane državnih organa. U BiH je na tom polju zabilježen napredak koji se ogleda najviše kroz uspješno održanu povorku ponosa 2019. godine. Ipak, i taj događaj je ukazao na sistemske probleme kada je u pitanju sloboda okupljanja, o kojima SOC uporno govori. Iako je postoji spremnost policije da zaštiti okupljanja LGBTI osoba, i dalje su prisutne razne administrativne barijere i neusklađenst pravnih propisa sa međunarodnim standardima koji uveliko otežavaju slobodu okupljanja LGBTI osoba.

Bosna i Hercegovina se nalazi na sredini u grupi zemalja srednje i jugoistočne Evrope koje sve dijele sličan položaj. Ono što je zabrinjavajuće, ako pratimo ovaj grafički prikaz kroz godine, je da po pitanju ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, preciznija ocjena je stagnacija, nego napredak. Osim malog koraka naprijed kada je u pitanju sloboda okupljanja, BiH u potpunosti stagnira u oblastima kao što su regulisanje oblasti od značaja za trans osobe, oblasti regulisanja istospolnih partnerstava i porodičnog života, te eksplicitnog navođenja LGBTI osoba u politike i norme koje se tiču međunarodne zaštite izbjeglica, donošenja sistemskih rješenja i politika za LGBTI osobe.

Među mnogim zaključcima ovogodišnje Rainbow mape, neki od najbitnijih su:

  1. Unatoč jasnim obvezama o priznavanju duginih obitelji, niti jedna zemlja nije ostvarila napredak u priznavanju istospolnog partnerstva ili roditeljstva.

  2. Nakon što se dugi niz godina izvještavalo o pozitivnim promjenama po pitanju tjelesnog integriteta ili zakonskog priznavanja roda, ove godine nema promjene za prava interspolnih i trans osoba, osim na Islandu.

  3. Pozitivno je da neke zemlje (Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija) sada imaju bodove po pitanju slobode okupljanja, što odražava poboljšanje na polju sigurnosti za javne LGBTI događaje

Izvršna direktorica ILGA-Europe, Evelyne Paradis rekla je: ”Duboko je zabrinjavajuće izvijestiti o gotovo potpunom zastoju u LGBTI pravima i jednakosti, posebno u tako kritičnom trenutku za LGBTI zajednicu. U posljednjih godinu dana vidjeli smo pojačanu političku represiju nad LGBTI osobama, snažan porast socijalno-ekonomskih poteškoća i širenje mržnje prema LGBTI osobama na ulicama i na online diljem regije. U tom kontekstu, odgovor vlada moraju biti češće i bolje konkretne akcije, kako bi se osiguralo da ljudi budu više zaštićeni, a ne manje. Ljudska prava LGBTI osoba jednostavno ne mogu biti nešto od čega biste trebali odustali kad su okolnosti izazovne.”

Rainbow mapu koja obuhvata 49 evropskih država možete pogledati OVDJE.

Tekst preuzet sa: soc.ba / Sarajevski otvoreni centar

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page