top of page

Selma Mustačević: Zahvaljujući radu TOC-a LGBTI teme su izašle iz „ormara“!

Polako ali sigurno odbrojavamo sedmice i dane do petog rođendana Tuzlanskog otvorenog centra (TOC). TOC je organizacija koja se bavi pitanjima i pravima LGBTI osoba te njen rad počiva na feminističkim principima. Ovim povodom odlučili_e smo razgovarati sa Selmom Mustačević, koordinatoricom projekata rodne ravnopravnosti pri organizaciji Amica Educa, a koja svojim dugogodišnjim aktivizmom doprinosi poboljšanju uslova života LGBTI osoba u tuzlanskom kantonu.

Decentralizacija aktivizma i borba na lokalnom nivou, odnosno nivou na kojem sve_i ostvarujemo naša prava kao građani i građanke, je nešto za što se zalaže Tuzlanski otvoreni centar. Selma ističe da je bitno imati ovakvu organizaciju na području Tuzlanskog kantona koja će stvarati siguran prostor za zajednicu ali i zalagati promjene kod relevantnih ustanova.

Selma Mustačević: „Dugo je na našim prostorima postojalo samo par organizacija u glavnim gradovima regiona koje su se bavile pravima LGBTI osoba i žena. Postojanje i rad Tuzlanskog otvorenog centra je omogućilo siguran prostor za LGBTI osobe i na Tuzlanskom kantonu. Pored izuzetno bitnog sigurnog prostora koji TOC pruža svojim korisnicima i korisnicama od ogromnog značaja je njihov rad sa institucijama u sistemu zdravstva, zaštite i pravosuđa na lokalnom nivou putem raznih istraživanja i educiranja osoba zaposlenih u tom sistemu. Jednako značajan je društveni angažman TOC-a lokalnoj zajednici u kojem putem festivala i organizacije raznih događaja uključuju ne samo LGBTI osobe nego i njihove saveznike i saveznice u LGBTI teme. Zahvaljujući radu TOC-a imam utisak da u Tuzli a i u Tuzlanskom kantonu LGBTI teme nisu više tabu, nego je TOC pomogao da se o tim temama razgovara u javnom prostoru i da u tom razgovoru učestvuju svi_e (izveo ih je iz ormara).“

Kako to Selma kaže, TOC je svojim radom iz ormara izveo sve teme vezane za LGBTI osobe ali i probleme s kojima se sureću u svakodnevnom životu. Bitno je napomenuti da su organzacije poput Amica Educe ostavile veliki značaj na razvoj samog TOC-a kroz podršku i solidarnost koju ove dvije organizacije međusobno njeguju.

Selma: „Viziju Amica Educe da osnaženi pojedinci i pojedinke donose promjene u društvu najbolje opisuje podršku koju pružamo Tuzlanskom otvorenom centru. U radu nevladinog sektora neophodna je solidarnost, ne samo suradnja, nego prava solidarnost jer svi_e se zalažemo za pozitivne promjene u društvu i podrška koju pružamo jedni_e drugima je veliki dio toga. Naš odnos nije jednostran. Imala sam priliku i privilegiju upoznati i surađivati s velikim brojem aktivista i aktivistica TOC-a, to su osobe koje su uvijek spremne pomoći, učestvovati u različitim aktivnostima od koristi za zajednicu i dati svoj doprinos društvu koje ih na žalost često marginalizira. Ja uvijek kažem da nije dužnost LGBTI osoba da educiraju pripadnike većine, a to je opet nešto izuzetno vrijedno što se dešava svaki put kada zajedno učestvujemo u aktivnostima. Apsurdno, većina je ta koja odlučuje o pravima manjina, a vrlo često to radi iz neiformisane perspektive. Vjerujem da naše zajedničke aktivnosti pomažu razbijanju postojećih štetnih mitova i kreiraju prostor inkluzivnosti za sve.“

Solidarnost zaista jeste ključ uspjeha u aktivizmu. Selma dalje ističe da će se solidarnost dviju organizacije nastaviti i u godinama ispred nas kroz uzajamnu podršku te učešću na aktivnostima koje su od zajedničkog interesa. Amica Educa je jedna od rijetkih organizacija na ovom području u čijem su psihološkom savjetovalištu uposleni_e terapeuti i terapeutkinje koje su senzibilizirane za rad s LGBTI osobama.

Selma: „Posebno mi je drago da u našem psihološkom savjetovalištu postoje terapeuti i terapeutkinje koje su LGBTI friendly, koje imaju potrebno obrazovanje i neophodan senzibilitet za rad sa LGBTI osobama. Psihološka podrška je neophodna osobama koje se svakodnevno susreću sa diskriminacijom, predrasudama, mržnjom i stigmom. LGBTI osobe su konstantno izložene „manjinskom stresu“ koji može dovesti do različitih internaliziranih ili eksternaliziranih psihičkih poremećaja. Naši terapeuti su svjesni da je mentalna podrška izuzetno potrebna LGBTI osobama ne zato što su LGBTI osobe nego zato što žive u izuzetno prema njima neprijateljski nastrojenom i stresnom okruženju. Psihološko savjetovalište Amica Educe je otvoreno za sve osobe kojima je potrebna podrška, koje imaju iskustva diskriminacije ili su izložene svakodnevnom stresu.„

Kažu da je hrabrost onih koje_i mijenjaju svijet i bore se protiv postavljenih normi nemjerljiva, te da se istinske aktivistkinje i aktivisti prepoznaju po tome kako svoj strah pretvore u pobjedu za zajednicu. Upravo na sličan način Selma govori i o aktivistkinjama i aktivistima TOC-a, kao organizacije koja je kroz organizaciju različitih festivala i događaja u javnosti osvojila javni prostor i napravila velike promjene.

Selma na Međunarodnom festivalu queer umjetnosti i filma Merlinka (2019)

Selma na Međunarodnom festivalu queer umjetnosti i filma Merlinka (2019)

Selma: „Najznačajniji momenat za mene je bio Festival queer umjetnosti i filma Merlinka prije godinu kada su pripadnici određenog pokreta pozivali građane i građanke na proteste protiv Merlinke. Sjećam se dolaska na Festival, protestanata preko puta ulice, policije i osiguranja, straha koji se osjećao. Aktivisti i aktivistice TOC-a koji i koje su organizovale taj događaj su bili i bile prestrašeni i prestrašene, ali nisu odustali_e. Ja veći primjer hrabrosti dugo nisam vidjela, a ono što me je dodatno oduševilo je da je taj dan sala bila puna građana i građanki koji i koje se do tada nisu identifikovali i identifikovale kao saveznice i saveznici nego su došli u podršku inkluzivne Tuzle. Samim dolaskom bez obzira na njihovu motivaciju imali i imale su priliku naučiti o LGBTI pravim i problemima putem festivalskog sadržaja. Ne mogu da zaboravim i učešće u organizaciji prve BiH povorke ponosa na kojem je prisustvovao, upravo zahvaljujući njihovom radu, i veliki broj ljudi iz Tuzle.„

Za kraj Selma je dodala da se istinski ponosi članicama i članovima TOC-a. A mi samo možemo reći da se ponosimo njome i njenim aktivizmom. Zahvaljujući osobama poput Selme koje svakodnevno osnažuju, senzibiliziraju i educiraju naše sugrađane i sugrađanke LGBTI osobe se osjećaju sigurnije. Podrška koju TOC-u pružaju Amica Educa i Selma Mustačević od velikog su značaja organizaciji ali i cjelokupnoj LGBTI zajednici. Mi se za kraj nadamo da će se naša solidarnost nastaviti kroz buduće godine rada i da ćemo zajednički slaviti još mnogo aktivističkih pobjeda.

Autor/ica: Admir Adilović

Članak je objavljen i napisan uz podršku Grada Tuzla u sklopu projekta "Osnovna škola LGBTI prava". Stavovi izneseni u tekstu nužno ne predstavljaju stavove donatora, već isključivo autora/ice i intervjuisane osobe.

Comentários


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page